Štramberk

Město Štramberk 

Kostel sv. Jana Nepomuckého


Město Štramberk je mnohem mladší než hrad. Původně bylo v podhradí jen pár doškových chalup, ve kterých přebývala hradní posádka.

V roce 1359 dostalo město Strahlenberk od markraběte Jana Jindřicha zakládací listinu. Je to první písemný důkaz o existenci nevelké osady pod hradem Štramberkem. V zakládací listině bylo městu přiznáno hodně práv. Štramberk měl právo mílové (v okolí asi 8 km se nesměla provozovat stejná řemesla jako ve městě), právo vařit pivo, péct chleba a prodávat maso. Navíc se zde mohl jednou týdně konat trh. Město bylo také zproštěno od všech daní a dávek. 

Po smrti Jana Jindřicha připadl Štramberk staršímu synu jménem Jošt. Tento moravský markrabě jej jako odměnu za věrné služby ve válkách propůjčil svému vazalovi panu Voku z Kravař.

V roce 1411 obdrželi štramberští další významné privilegium. Bylo to právo odúmrtí, které získali jako náhradu za válečné strádání v dobách válek o Janovo dědictví. Pan Lacek z Kravař jim zaručil dědická práva pro potomky, lidé bez dědiců mohli navíc volně nakládat se svou pozůstalostí. 

Doby husitských válek přečkal Štramberk bez vážnější újmy. Husitská vojska krajem v zimě roku 1426 táhla a vyplenila okolní města Nový Jičín, Odry, Hranice a Fulnek, Štramberku se však vyhnula.

Poté Štramberk získal Vilém Puklice z Pozořic. Puklicové byli válečnický rod stojící na straně husitů. Již v roce 1474 prodali Štramberk panu Jindřichu z Boskovic, pánu na Starém Jičíně. Jeho vdova prodala město pánům z Hustopeč, kterým hrad patřil až do roku 1523, kdy jej pan Lacek, znechucen tahanicemi se sousedy, prodal fulneckému pánovi Bernardu ze Žerotína. Za Žerotínů, přívrženců Jednoty bratrské, byly zakázány poutě na Kotouč. 

Když se v roce 1523 rozhodli novojičínští měšťané vykoupit z poddanství, koupili od Jana ze Žerotína i Štramberk. V té době je doložena těžba vápence, který později Štramberk proslavil.

Na konci 16. století přichází do kraje Valaši. Noví osadníci z východu si staví salaše v horách a věnují se chovu ovcí. Díky obchodu s nimi se město dále rozvíjí. Obyvatelé si staví nové domy i před městskou zdí. Na počátku 17. století jich zde stojí kolem čtyřiceti. 

V období třicetileté války štramberskem několikrát táhly armády obou válčících stran. Město bylo dokonce roku 1624 vypáleno polskými oddíly. Po vyplenění Příbora švédskými vojsky se zde skrývali jezuité z olomoucké koleje.

Výlohami na válku s tatarskými hordami Štramberk v polovině 17. století nebývale zchudl. Musel totiž vyživovat posádku, která jej měla bránit. Další ránou byl mor, který město zachvátil v roce 1715. 

I přes nešťastné události se o šest let později měšťané zmohli na stavbu nového kostela na náměstí. Byl zasvěcen Janu Nepomuckému a po jeho dostavění byl v roce 1723 starý kostelík zrušen.

Štramberk byl po staletí malým městečkem. Velký rozvoj zaznamenal až ke konci 19. století, kdy se zde začal ve velkém těžit a zpracovávat vápenec. Proto  mělo město v roce 1886 poštu, později byl zaveden telegraf a v roce 1921 i elektřina. 

Od roku 1951 je Štramberk městskou památkovou rezervací.

Světovou proslulost zajistil Štramberku nález čelisti dítěte z doby před více než 50 000 lety. Šťastným nálezcem, který ony pozůstatky roku 1880 v Jeskyni Šipka objevil, byl Karel Jaroslav Mašek.

Pohled na městečko
Městečko Štramberk
Chata Trojanovice
Cena od: 405 Kč os./noc
Hotel Penzion Mc Limon
Cena od: 750 Kč os./noc
Hotel Olympia
Cena od: 540 Kč os./noc
Penzion a kavárna U Holubů Nový Jičín
Cena od: 350 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že České Švýcarsko ukrývá největší skalní most v Evropě? Je jím Pravčická brána, která se objevila ve filmu Narnie.